عکاس سورئالیست Erik Johansson

سعید نظری 1398/12/18

سورئالیسم یعنی بیان احساس یا اندیشه‌ی ”خالص” به طوری که هیچ‌گونه زمینه‌ی فکری قبلی یا وابستگی ذهنی یا تعقیب و هیچ‌گونه ملاحظه‌ی اخلاقی یا قواعد هنری، ادبی و زیباشناسی، آن را برانگیخته و متأثر نکرده باشد.

ادامه مطلب...

سبک فوتوریسم

زهره فتاحی 1398/07/02

از گذشته ی دور نقاشان سعی در القای حرکت در تصویرهای خود داشتند و حرکت را با تغییراتی در چهره و بدن سوژه در نقاشی های خود نشان می دادند. برای نمونه در نقاشی های روی دیواره ی غار آلتامیرا در اسپانیا تصویر آهویی با سم های زیاد کشیده شده که در این تصویر می توانیم سعی نقاش را در ثبت حرکت را ببینیم.

ادامه مطلب...

آشنایی با عکاسی گوتیک

زهره فتاحی 1398/02/01

واژه ی گوتیک‌ برای توصیف سبک معماری و هنر اروپایی باختری در حدود سده های دوازدهم تا شانزدهم به کار برده می شود. عکاسی گوتیک در اوخر دهه ی ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰پا به عرصه ی وجود نهاد.

ادامه مطلب...

سبک امپرسیونیسم در عکاسی

زهره فتاحی 98/01/18

عکاسی امپرسیونیسم یک سبک هنری منحصر به فرد است که هنرمند را تشویق به شکستن قوانین می کند، در واقع با کم کردن وضوح تصویر و حرکات و کشیدن خطوط و تاکید تاثیر نور بر اشیا در فرآیند ثبت خلاق یک اثر هنری بهره می جوید.

ادامه مطلب...