سبک های عکاسی

سبک فوتوریسم

زهره فتاحی 1398/07/02

از گذشته ی دور نقاشان سعی در القای حرکت در تصویرهای خود داشتند و حرکت را با تغییراتی در چهره و بدن سوژه در نقاشی های خود نشان می دادند. برای نمونه در نقاشی های روی دیواره ی غار آلتامیرا در اسپانیا تصویر آهویی با سم های زیاد کشیده شده که در این تصویر می توانیم سعی نقاش را در ثبت حرکت را ببینیم.

ادامه مطلب »

آشنایی با عکاسی گوتیک

زهره فتاحی 1398/02/01

واژه ی گوتیک‌ برای توصیف سبک معماری و هنر اروپایی باختری در حدود سده های دوازدهم تا شانزدهم به کار برده می شود. عکاسی گوتیک در اوخر دهه ی ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰پا به عرصه ی وجود نهاد.

ادامه مطلب »

سبک امپرسیونیسم در عکاسی

زهره فتاحی 98/01/18

عکاسی امپرسیونیسم یک سبک هنری منحصر به فرد است که هنرمند را تشویق به شکستن قوانین می کند، در واقع با کم کردن وضوح تصویر و حرکات و کشیدن خطوط و تاکید تاثیر نور بر اشیا در فرآیند ثبت خلاق یک اثر هنری بهره می جوید.

ادامه مطلب »


انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...