تاریخچه عکاسی

تاریخچه عکاسی بخش چهارم (پیشرفت دوربین‌ها و لنزها و نیز نورپردازی)

کیان نوروزی 1398/10/25

در اواخر دهه 1880 دها سازنده به ساخت صفحات مشغول بودند، همیشه برای مواد با کلمات "بسیار سریع" تبلیغ می­‌شد یا حداقل بسیار حساس‌­تر از آنچه رقیبان ارائه می‌­دادند، در این دوران ادعای تبلیغاتی آنچنان سردرگم کننده بود که دو دانشمند در انگلیس اولین سیستم مستقل عدد گذاری برای حساسیت امولسیون‌­ها را ابداع کردند که این امر سرانجام در سال 1890 به سیستم اعداد I.S.O ختم شد.

ادامه مطلب »

تاریخچه عکاسی بخش سوم (صفحات خشک، حرکت و جنبش)

علی محمد نوروزی 1398/06/34

در دهه 1870 تغییری در فرآیند عکاسی ایجاد شد که مدت ها انتظار آن می رفت. این امر ناشی از کشف ژلاتین به عنوان چسب مایه نمک های حساس به نور بود که فوق العاده بهتر از کولودیون است. با ورود ژلاتین نیاز آماده سازی مواد قبل از عکس برداری منتفی گردید، این مواد "صفحات خشک" نامیده شدند.

ادامه مطلب »

تایخچه عکاسی بخش دوم (فرآیند صفحات تر)

علی محمد نوروزی 1398/02/30

در اوایل دهه 1850 فرآیند جدیدی به نام کولودیون یا صفحه تر به عکاسی تغییر و تحول مهمی داد. ایجاد این تغییرات تصویری سخت تر از داگروتیپ و کالوتیپ انجام می گرفت اما دارای محاسن بسیار مهمی بود. طوری که فرآیند کولودیون مرطوب برای دوره ای طولانی تقریبا یک نسل کامل تنها فرآیند عملی باقی ماند.

ادامه مطلب »

تاریخچه عکاسی بخش اول (پیش از اکتشاف تا فرآیند داگروتیپ و کالوتایپ)

علی محمد نوروزی 1398/01/25

پیش از تاریخ اکتشاف در اوایل قرن نوزدهم شکل گیری تصویر به صورت ابتدایی توسط کمرا‌ ابسکیوراها ‏(اتاقک های تاریک) که در زمان گذشته یعنی در قرن شانزدهم شناخته شده بود و مورد استفاده نقاشان قرار می گرفت، تا این که در سال 1830 اولین استفاده موفق از مواد شیمیایی حساس به نور شکل گرفت.

ادامه مطلب »


انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...