آرشیوی از عکس‌های ایران در کتابخانه ملی استرالیا

آرشیوی از عکس‌های ایران در کتابخانه ملی استرالیا

کتاب خانه ملی استرالیا گنجینه نسبتا بزرگی ‏‏‏(شامل 442 عکس) از عکس‌های ایران در زمان جنگ جهانی دوم را به صورت آنلاین منتشر کرده است. با جستجوی نام ایران در بخش عکس‌ها می‌توانید این مجموعه کامل را مشاهده کنید.

در این مجموعه بیشتر عکس‌ها توسط عکاسی به نام فرانک هیرلی گرفته شده‌ است. دیدن عکس‌هایی از مناظر و ابنیه قدیم ایران، حضور سربازان و نظامیان هندی و اروپایی و همچنین دیدن مردمان شهری و روستایی ایران قدیم خالی از لطف نیست، و می‌تواند برای هر فرد جالب باشد.

امید به روزی که خودمان هم از این گنجینه‌های آنلاین، غنی باشیم.

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

آرشیوی از عکس‌های ایران

مطالب پیشنهادی