عکاس سورئالیست Erik Johansson

عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون

سورئالیسم یعنی بیان احساس یا اندیشه‌ی ”خالص” به طوری که هیچ‌گونه زمینه‌ی فکری قبلی یا وابستگی ذهنی یا تعقیب و هیچ‌گونه ملاحظه‌ی اخلاقی یا قواعد هنری، ادبی و زیباشناسی، آن را برانگیخته و متأثر نکرده باشد. در تمام حالات فوق "عنصر خیال" به عنوان برجسته‌ترین عامل هنری مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنرمندانی که پیرو این سبک هستند، معتقدند که آثار خود را بر مبنای تداعی آزاد معانی و افکار و تصاویر و نوعی حالت خلسه و رؤیا بیان می‌کنند. در واقع سرچشمه این هنر، عالم رؤیا است. "جدا کردن دنیای درون از دنیای بیرون" از مهم‌ترین ویژگی‌های این سبک به شمار می‌رود. سورئالیسم بیان و تثبیت تفکر دور از فرمان عقل است و رابطه‌ای با قوانین زیباشناسی ندارد. مکتب سورئالیسم بر سه اصل استوار است: هزل، رؤیا و تخیل، دیوانگی.

عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون

اریک یوهانسون ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(متولد 1985) عکاس سوئدی را می‌توان خالق تصاویری‌ از صحنه‌های سورئال که توسط ترکیب عکس‌های مختلف ایجاد شده، توصیف کرد. او به کمک دوربین، تصورات و ایده‌های خود را اجرا می کند. سعی اریک بر این است که اگر حتی صحنه‌هایش شامل عناصر غیرممکن باشد، واقع‌بینانه جلوه کند. او برای دست‌یابی به این امر در جستجوی راهی عملی می‌کوشد و با تمامی مشکلات موجود به حل مسئله‌ی همه‌ی این موارد پیچیده می‌پردازد و راهی برای تصرف غیرممکن‌ها پیدا می‌کند. برای آشنایی با آثار اریک تعدادی عکس و همچین چند فیلم پشت صحنه‌ی نحوه اجرای قابل تأمل و شکل‌گیری این آثار را می‌بینیم.

 
عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون
 
عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون
 
عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون
 
عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون
 
عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون
 
عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون
 
عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون
 
عکاس سورئالیست-اریک یوهانسون
 
اینستاگرام سعید نظری
 
مطالب پیشنهادی