اصول رنگ در عکاسی

رنگ در عکاسی

رنگ در عکاسی در جذب نگاه بیننده، جذابیت عکس، انتقال معنا و مفهوم و همچنین انتقال اطلاعات بصری بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در هنگام عکاسی با انتخاب فضای ایده آل و مناسب و انتخاب رنگ ها مشکل دارید حتما این مقاله را بخوانید. من در این مقاله تلاش کرده ام به زبان خیلی ساده توضیحی درباره رنگ ها ارائه دهم.

چرخ رنگ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(دایره رنگ Color Wheel):

چرخ رنگ یک راهنمای علمی برای بیان تاثیر رنگ ها می باشد. سر ایزاک نیوتون ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(Sir Isaac Newton) در سال 1666 اولین نمودار رنگی دایره ای شکل را به و جود آورد که رنگ های زرد، قرمز و آبی رنگ های اصلی آن هستند، زیرا از ترکیب هیچ رنگ دیگری به وجود نمی آیند و تمام رنگ ها از ترکیب این رنگ ها به وجود می آیند.

چرخه رنگ در عکاسی

رنگ های فرعی یا ثانویه:

محل قرار گیری رنگ های ثانویه بین دو رنگ اصلی تشکیل دهنده در دایره رنگ است. سبز، نارنجی و بنفش از ترکیب رنگ های اصلی حاصل می شوند.

رنگ های ثانویه

رنگ های ترکیبی:

زرد-سبز، سبز-آبی، آبی-بنفش، بنفش-قرمز، قرمز-نارنجی، نارنجی-رزد، در اثر ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ فرعی این رنگ ها به وجود می آیند که در میان دو رنگ تشکیل دهنده خود قرار می گیرند.

رنگ های ترکیبی

آشنایی با جدول رنگ ها:

در جدول رنگ ها هر یک از رنگ ها با یک یا چند رنگ دیگر با هم ارتباط دارند. در جدول رنگ ها، رنگ های متصل شده به یکدیگر مکمل هم هستند، به این معنا که اگر شما در هنگام عکاسی از ترکیب این رنگ ها استفاده کنید به عکس جذاب تر و چشم نوازتری می رسید.

برای مثال:

رنگ های آبی و نارنجی که در دو نمونه زیر می توانید ببینید که این دو رنگ چقدر خوب با هم ترکیب شده اند و جلوه زیبایی به عکس داده اند.

رنگ در عکاسی

یا رنگ سبز و قرمز:

رنگ در عکاسی

رنگ های سرد و گرم:

در شکل زیر رنگ ها به دو دسته سرد و گرم تقسیم شده اند. شما می توانید با استفاده از رنگ های سرد و گرم احساس های مختلفی را به بیننده منتقل کنید. به رنگ گرم احساس حرکت، نزدیکی و راحتی نسبت داده شده است و به رنگ های سرد قابلیت دور شدن و نشانگر فضای خالی بسیار بزرگ نسبت داده شده است، مثل آسمان و یا دریا.

رنگ های سرد و گرم

نتیجه گیری:

سه رنگ اصلی وجود دارد زرد، قرمز، آبی که از ترکیب آنها که از ترکیب آنها رنگ های فرعی ایجاد می شوند؛ سبز ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(آبی و زرد)، بنفش ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(قرمز و آبی)، نارنجی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(قرمز و زرد) که اگر اینها با هم ترکیب شوند به رنگ های ترکیبی یا گروه سوم می رسد. پس لازم است تاثیر و نحوه استفاده هر رنگ را بدانیم چرا که تاثیر بسیار زیادی در نتیجه پایانی کار  و جلوه عکس می گذارد. همان طور که نقاش بزرگ کندیسک می گوید "رنگ قدرتی است که بطور مستقیم بر روح تاثیر می گذارد." پس استفاده از آن در ترکیب بندی ها می تواند عاملی باشد که کار شما را وارد سطح جدیدی از پیچیدگی کند.

اینستاگرام کیان نوروزی

مطالب پیشنهادی