مفاهیم و مبانی عکاسی، نوردهی

مفاهیم و مبانی عکاسی، نوردهی

کتاب مفاهیم و مبانی عکاسی، نوردهی

نویسنده : دیوید پرکل

مترجم : احسان قنبری فرد

تعداد صفحات : ۱۷۷ صفحه، مصور رنگی

نوبت چاپ اول : ۱۳۹۵

انتشارات : کتاب پرگار

______________

کتاب مفاهیم و مبانی عکاسی، نوردهی اثر "دیوید پرکل" و با ترجمه احسان قنبری فرد درباره یکی از مفاهیم پایه و اولیه عکاسی یعنی نوردهی صحبت می کند. شما در این کتاب با مفهوم نوردهی و عوامل موثر بر این فرآیند با یک زبان گویا و ساده و در عین حال فنی آشنا می شوید.

مطالب پیشنهادی