ماجراجویی هنری را با مادر

ماجراجویی هنری را با مادر

در سن 91 سالگی، هنگامی که زوال عقل حافظه الیا لوسیانی را بهم ریخت، حافظه کوتاه مدت او کمرنگ شد و راه را برای روشن شدن خاطرات دوران جوانی باز کرد.

او دیگر قادر به مراقبت از خود نبود، بنابراین پسرش، تونی لوسیانی، نقاش کانادایی، مسئولیت مراقبت تمام وقت او را به عهده گرفت. بنابراین به ذهنش خطور کرد که از مراقبت‌های اساسی فراتر رفته و یک ماجراجویی هنری را با مادرش شروع کند. ماجرایی که باعث خندیدن، احساس مفید بودن و تقویت عزت نفس او شد.

ماجراجویی هنری را با مادر

ماجراجویی هنری را با مادر

ماجراجویی هنری را با مادر

ماجراجویی هنری را با مادر

آن‌ها با هم این تصاویر را ایجاد کردند که درک سن را به چالش می‌کشد و واقعیت زندگی با زوال عقل را منعکس می‌کند.

الیا اکنون 98 سال دارد.

مطالب پیشنهادی