آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آگورا آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک را اعلام کرد.

شبکه اجتماعی عکاسی آگورا ‏(Agora) در یکی از جدیدترین مسابقات خود از کاربران خواست تا از سوژه‌های کوچک عکاسی کنند. حال تصاویر برگزیده این مسابقه اعلام شده که در بین آنها تصویری زیبا از سر یک سنجاقک در اسپانیا تا تصویر هوایی از برداشت محصول در ایران ‏(hamid jamshidian) به چشم می‌خورند.

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

کاربران در این مسابقه باید «بهترین تصاویر خود از سوژه‌های کوچک» را به اشتراک می‌گذاشتند. در مجموع بیش از ۱۴۰ هزار اثر به آگورا ارسال شد که دربرگیرنده تصاویر ماکرو تا پرتره از سوژه‌های کوچک در پس زمینه‌های وسیع و خیره کننده می‌شوند.

جایزه اصلی به اثر زیر از یک عکاس بنگلادشی به نام Rafid Yasar تعلق گرفت که لحظه بیرون آمدن جوجه از تخم و تقاضا برای غذا را نشان می‌دهد:

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

در ادامه دیگر تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی آگورا را مشاهده می‌کنید:

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

 

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

آثار برگزیده مسابقه عکاسی از سوژه‌های کوچک

مطالب پیشنهادی