پیانوها در ساختمان‌های متروک

پیانو

رومن تیه‌ری ‏(romain thiery)، یک پیانیست و یک عکاس است. در سال ۲۰۰۸ وقتی در یک شهر کوچک فرانسه بود، از روی تصادف به یک قلعه قرن ۱۹ برخورد و وقتی به طبقه اول آن رفت، یک پیانو در ساختمان متروک و نیمه‌مخروبه مسحورش کرد.

از آن زمان بود که در پی ثبت عکس‌هایی مشابه، یعنی تصاویر پیانوها در ساختمان‌های فراموش‌شده افتاد.

پیانوهایی که زمان روح یک محل بودند، قطعا خاطرات زیادی دارند:

خاطراتی از زمانی که نخستین بار تهیه شدند. کودکانی که با آن‌ها آموزش دیدند، مهمانی‌هایی که با نوای آنها می‌جرخیدند، خلوت‌های توام با افسردگی نوازندگان، دلربایی‌هایی که با واسطه آنها انجام می‌شد.

در عین حال ناخودآگاه آدم یاد فیلم پیانیست پولانسکی هم می‌افتد.

این گالری عکس را با هم مرور کنیم:

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

As-a-pianist-and-a-photographer-I-spent-more-than-10-years-looking-for-abandoned-pianos-in-Europe-5fb522efb16f2__880

مطالب پیشنهادی