درباره ما

بی شک ما نمی توانیم در چند خط خود را به شما بشناسانیم، فکر می کنیم نوشته ها و یادداشت هایمان بتواند تصویر درست تر و بهتری از دغدغه های این وب سایت و نویسندگانش برای شما ترسیم کند.

مطالبی که در عکسانه منتشر می شود در زمینه هنر بخصوص عکاسی است که شامل اصول، تکنیک ها، روش ها و ریزه کاری های مهارتی عکاسی می باشد. از این رو خط مشی اصلی عکسانه انتشار مطالب و ویدیوهای آموزشی به روز و کاربردی به زبان ساده درباره عکاسی است.  مطالبی که به خواننده کمک می کند تا بتواند در زمینه عکاسی پیشرفت نماید. ما هر آنچه را آموخته ایم در عکسانه به اشتراک می گذاریم.

شما نیز می توانید آثار خود را در عکسانه منتشر کنید. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏(از طریق تلگرام و اینستاگرام با ما در تماس باشید.)

تیم ما


انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...