چرا باید با فرمت RAW عکاسی کنیم؟

ادامه مطلب

آموزش ثبت zoom burst startrails یا زوم انفجاری در عکاسی رد ستارگان به همراه ویدیو آموزش ساخت اکشن تکنیک....

زمانی از این تکنیک در عکاسی ستارگان استفاده می شود که می خواهیم فقط با یک شات، آسمان آرام با ستارگان ثابت را به آسمانی پر از شهاب تبدیل کنیم. زوم انفجاری تکنیک جذاب و متفاوتی است که در عکاسی شب و نقاشی با نور light painting به واسطه ی بالا رفتن کنتراستِ تصویر و درخشش و گریز از مرکز نورها جلوه ی بصری آن چندین برابر می شود.

ادامه مطلب

ویلیام وگمن (William Wegman)

ویلیام وگمن (William Wegman) هنرمند آمریکایی، متولد 1943 است که بخاطر پرتره‌هایی که طی قریب سه دهه از سگش گرفته، مشهور است. از مهمترین ویژگی‌های عکس‌های وگمن ارجاعات طنزآمیز او به زندگی روزمره، مد، هنر، تاریخ، طراحی و تبلیغات است. او با همکاری سگ‌ها، موجوداتی که به طور قابل توجهی جزوی از زندگی شهری محسوب می‌شوند، سبک جدیدی از هنر بدن و اجرا را در پیش گرفته است.

ادامه مطلب


انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...

انواع فیلترها

صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند...